Avaleht
Uudised
Tutvustus
Liikmed
Sotsiaalsuhted
Seadusandlus
Kontakt
Koostööpartnerid
Autojuhi ametikoolitus

 

Akadeemia tee 20
12611 Tallinn

Telefon: 641 2511
Faks: 641 2523
al@autoettevoteteliit.ee

 

Avaleht

Olulisemad pealkirjad kirjutavas pressis

31.08.2017
- Mängus on ligi 70 miljonit eurot. Bussifirmad võitlevad õiguse eest sõita Tartu linnaliine, Õhtuleht, Asso Ladva

11.07.2017
- Eesti keskendub eesistumisel maismaatranspordile, Õhtuleht

30.07.2017
- "Praegust pole muud öelda" - politsei uurub juba üheksa kuud Taxify seaduslikkust, Postimees, Aivar Pau


02.06.2017
- Taru bussihange jõudis jälle kohtukulli ette, Õhtuleht, Asso Ladva

14.06.2017
- Eesti seadustas Uberi, Postimees, Aivar Pau

20.06.2017
- Eesti loobugu diisliarmastusest. Tulevik kuulub elektritranspordile., EPL, Hannes Luts

03.05.2017
- Viimast lihvi saav Uberi eelnõu meeldib nüüdseks kõigile osapooltele, Postimees, Siiri Liiva

08.05.2017
- Taxify kaval hinnakombinatsioon eksitab sõitjaid, Postimees, Aivar Pau
- Taxify hinnalangus tõo taksojuhtide ärevuselaine, Postimees, Aivar Pau
- Taksojuhtide Liit: Taxify üritab turgu üle võtta, Õhtuleht

26.05.2017
- Arvo Sarapu bussifirma pääses kergelt, Äripäev,

27.05.2017
- Sarapuu püüdis prügiäris toimivaid skeeme bussiürisse viia, Postimees, Andres Reimer

04.04.2017
- Transpordivaldkonna maksudega koormamine lämmatab majanduse, Ärileht, Einar Vallbaum

25.04.2017
- Uberi Soome juhid kriminaaluurimise all, Ärileht, Aivar Õepa

03.03.2017
- Rahvusvahelised transpordifirmad enam Eestis ei tangi, Virumaa Teataja, Kristi Erlich

14.03.2017
- Autolavka ei sõida, bussid ei sõida, aga lagunev tee vastab nõuetele, Tartu Postimees, Kaspar Koort

16.03.2017
- Valitsus kiitis korra kobareelnõust eemaldatud eelnõu heaks, Ärileht, Reet Pärgma

17.03.2017
- Valitsus kehtestas teekasutusmaksu suurematele ja väiksematele veoautodele, Ärileht, Kadri Paas

23.03.2017
- Tartu bussihanke võitja selgumine viibib, enam on lootust GoBusil, Tartu Postimees, Jüri Saar

27.03.2017
- Eesti teed käivad Maanteeametile üle jõu?, Õhtuleht, juhtkiri

30.03.2017
- Valitsus plaanib teenida igalt veokilt vähemalt 500 eurot teekasutustasu, Ärileht, Aivar Õepa
- Veoauto pealt aastamaks kuni 1300 eurot, Postimees, Lennart Ruuda

03.02.2017
- Veofirmad säästavad Lätis tankimisega keskmise pensioni, Ärileht, Kaja Koovit

07.02.2017
- Talvekindla biodiislikütuse tootmisega rongist maha jäänud tarnija tahab riigilt lisaaega, EPL, Urmas Jaagant
- Tasuta bussisõit võib kaasa tuua liinide sulgemise, Postimees, Hanneli Rudi

13.02.2017
- Ilmselgelt üle tuhandest sõidujagajast on tulu deklareerinud vaid mõnisada, EPL, Urmas Jaagant

14.02.2017
- Uberi eelnõu kui õnnetute inimeste seadus, Ärileht, Raul Kalev

22.02.2017
- Uljalt roolis edasi: politsei ei tihka keelatud taksoteenuse pakkujaid karistada, Postimees, Aivar Pau

02.01.2017
- Venemaa piirivalve ei lubanud Lux Expressi busse üle piiri, Postimees, Karel Reisenbuk

09.01.2016
- Eesti politsei ei taha Uberist midagi kuulda, Postimees, Aivar Pau

10.01.2017
- Uus eelnõu võtab Taxifylt võimaluse kokkuleppevedajatele autosid üürida, EPL, Urmas Jaagant
- Tühi sõit - bussifirma võit, Äripäev, Eliisa Matsalu

12.01.2017
- Eestit läbivate raskevokite sõit läheb peagi maksu alla,Õhtuleht, Kadri Simson
- Erisoodustusmaks tööandja bussitranspordilt võib kaduda, Postimees, Siiri Liiva
- Liit soovib teemaksu kõigile sõidukitele, BNS
- Simson paneb Saaremaa silla pausi peale, BNS

19.01.2017
- Soome plaanib teedevõrku teekasutustasuga üleval pidada, Aivar Õepa, Ärileht

23.01.2017
- Kui ühistransport poleks tasuta, EPL, Villu Zirnask

24.01.2017
- Soome "revolutsioon" jäi sündimata: automaks jääb alles, teemaksu ei tule, Ärileht, Aivar Õepa

25.01.2017
- Eesti rahvas on nakatunud trammipisikuga, Postimees Uwe Gnadenteich

31.01.2017
- Simson: tasuta ühistransporti uuest aastast ei tule, Postimees, Hanneli Rudi


 
 

Tere tulemast Autoettevõtete Liidu kodulehele!   AL on sõitjate- ja kaubaveoteenuseid pakkuvate transpordiettevõtete kutsealaliit. loe täpsemalt 
Tule liikmeks!


Autoettevõtete Liit valis presidendiks Enn Randmaa
08.06.2017Autoettevõtete Liidu üldkogu valis kolmeks aastaks tagasi senise presidendi Enn Randmaa. Uue presidendi ametiaega jääb liinivõrgu ümberkorraldamine seoses sügisest jõustuva haldusreformiga ning tasuta maakonnasisese bussiliikluse tulek.

“Liitu huvitab väga, et majandus areneks jõudsalt ka väljapool Tallinna ja Harjumaad ning seetõttu tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas kujundada haldusreformi tulemusena ümber tänane liinivõrk, et inimesed saaksid endiselt mugavalt tööle, kooli ja tõmbekeskustesse sõita,” ütles Randmaa.

“Maakonnapiiride muutmisega suureneb kindlasti inimeste liikumisvajadus ning seetõttu on vajalik analüüsida koostöös Maanteeametiga, kuidas korraldada veod nii, et säilitada ka ettevõtlus ja töökohad,” lisas Randmaa.

Autoettevõtete Liidu tegevdirektori Villem Tori kinnitusel tähendab tõsiseid ümberkorraldusi liinidel ka tasuta maakonnasisese bussitranspordi tulek.

“Juulist 2018 peaks inimesed sõitma üle Eesti tasuta ühistranspordis ning seega on jäänud vaid napp aasta otsustamiseks, kuidas ümber teha avaliku liiniveo lepingud, kindlustada piirid ja otsustada, mis saab kohalikest kommertsbussivedudest,” loetles Tori. “Autoettevõtete Liit on valmis kaasa lööma töögruppides ja aruteludes, et aidata ühistransporti puudutavates küsimustes efektiivset seadusandlust välja töötada.”Ümarpuidu tarneahel muutub digitaalselt jälgitavaks
28.03.2017


Aastal 2015 jõustusid erivedusid reguleeriva määruse nr 114 sätted, mis võimaldavad Maanteeameti veebilehel märgitud teede võrgul paarisratastega 6 ja 7 teljeliste autorongidega vedada ümarpuitu 48 ja 52 tonniga aastaringselt.

Tehes kokkuvõtteid kaheaastasest perioodist, mil ümarpuitu on suurema täismassiga veetud, võib täie kindlusega öelda, et massipiirangu tõstmine oli positiivne otsus.

Üleminek uuele süsteemile muudab vedude korraldamise palju lihtsamaks. E- veoselehega vedamine on kiirem, mugavam ja läbipaistvam ning kulutused veole ei ole suurenenud. Maanteedel järelevalvet teostavad politseiametnikud möönavad, et massipiirangu tõstmisel on ülekaaluliste puidukoormate vedamine märkimisväärselt vähenenud.

Selleks, et saada ülevaade tarneahelas liikuvast puidust ja selle päritolust, muuta tarneahel 100% digitaalselt jälgitavaks, vähendada ettevõtjate ja riigi halduskoormust, suurendada efektiivsust ja liiklusohutust, vähendada heitgaaside hulka ning kokku leppida ühtsed mõõtmisvea piirmäärad puiduveokite kaalumisel, töötati välja ühtne ümarpuidu mahu ja sellest tuleneva massi digitaalse mõõtmise metoodika.

Puidu mõõtmine toimub spetsiaalse sertifitseeritud rakendusega, millega mõõdetakse puidu kogused tihumeetrites ja taandatakse siis massideks. Ühtsesse andmeaita jäävad andmed alates metsas puude langetamisest kuni puidu sihtkohta jõudmiseni. Digitaalne pilt annab võimaluse tarneahelat kontrollida nii metsaomanikul kui tellijal.

Ülevaate kogu tarneahelast saavad riigi järelevalvet teostavad ametid. Politseiametnikud ei pea enam puiduveokeid teel peatama, sest igast veetud koormast jääb ajaline ning geograafiline jälg, mida on võimalik hiljem kontrollida. Tarneahela digitaalse mõõtmisega saab täpsema ülevaate raiemahtudest, tekib võrdlus metsateatistega ning väheneb potentsiaalne maksukahju.

Digitaalse tarneahela projekti osapooled, riigi esindajad Maanteeamet, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Keskkonnaministeerium ning  erasektori esindajad Autoettevõtete Liit, Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Erametsaliit ja mõõterakenduse autor OÜ Timbeter,  allkirjastasid hea tahte avaldusena koostöömemorandumi.

Memorandumi allkirjastamisega võtavad vedajad ja puiduettevõtjad endale kohustuse muuta  tarneahel läbipaistvaks ning teede- ja keskkonnasõbralike veovahendite kasutamisega luua eeldused 60 tonnise täismassiga veole üleminekuks. Riigiasutuste esindajad tunnustavad koostöömemorandumi allkirjastamisega ettevõtjate püüdlusi ja avaldavad valmisolekut peale 52 tonni mõju analüüsi valmimist uuteks diskussioonideks ümarpuidu täismassi tõstmise teemal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


liikmealale sisenemiseks vajuta siiaERSC.jpg